Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘varnostni načrt za podjetja’ Category

Mercator in Pošta se pripravljata na epidemijo

Dnevnik poroča, da se Mercator, Pošta in tudi policija pripravljajo na pandemijo.

Policisti bi utegnili nosti zaščitne rokavice in maske, na pošti so naredili načrt prerazporeditev in popolnitev delovnih mest na okencih za stranke, Mercator pa posveča posebno pozornost zaposlenim, ki prihajajo v stik z živili in blagajničarkam. Ne pozabimo, da virus lahko preživi na predmetih tudi več dni:

“V Mercatorju so že ustanovili akcijsko skupino, ki prilagaja načrte za zaščito zaposlenih in kupcev ter poslovanje v primeru epidemije nove gripe. Posebno pozornost posvečajo tudi ukrepom za zagotavljanje varnosti živil, so pojasnili. Med mogočimi ukrepi v primeru epidemije in povečanih bolniških odsotnosti zaposlenih v prodajalnah so v Mercatorju izpostavili kadrovske premike in dopolnjevanje zaposlenosti z zunanjimi izvajalci. Mogoča je tudi uvedba deljenega obratovalnega ali skrajšanega obratovalnega časa. Poudarili so, da bodo “naredili vse potrebno, da bo regijska pokritost delujočih trgovin zagotovljena”.

Za zaposlene so že pripravili dodatna navodila o preventivnih ukrepih, še posebno za tiste, ki majo več stika z ljudmi in živili. Zanje namreč vedno veljajo navodila glede preventivnega delovanje proti kapljičnim okužbam. “Za blagajničarke in blagajnike veljajo navodila o posebno doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov,” so pojasnili. Že sicer pa velja, da morajo vsi zaposleni ostati doma, če zbolijo.”

Advertisements

Read Full Post »

IVZ je objavil tudi nova priporočila za zaposlene v zdravstvu. V bolnico bodo napoteni samo pacienti, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ostali bodo v domači negi:

Kako postopamo ob sumu na okužbo z novim virusom influence A H1N1 pri ljudeh?

Zdravnik osnovnega zdravstvenega varstva, ki postavi sum na okužbo z novim virusom gripe A H1N1 (glejte Definicija primera):

1.         Osami bolnika in ga prosi, da si nadene kirurško masko.

Gripa se prenaša kapljično – ob smrkanju, kihanju ali kašljanju, običajno na razdalji do največ enega metra in preko onesnaženih površin. Z nošenjem kirurške maske se zmanjša možnost prenosa z bolnika na zdravstvene delavce in druge osebe, ki so z bolnikom v tesnejšem stiku.

2.         Zdravstveno osebje ob stiku s sumljivim bolnikom uporablja ustrezno osebno varovalno opremo ter poskrbi za izvajanje ukrepov standardne, kapljične in kontaktne izolacije .

3.         O sumu na primer okužbe z novim virusom influence A H1N1 NEMUDOMA obvesti območnega epidemiologa , ki bo bolnika anketiral, poizvedoval o podobnih primerih v okolici bolnika in predpisal kemoprofilakso tesnim stikom bolnika.

4.        Zdravnik bolniku, sumljivemu za okužbo z novim virusom influence A H1N1, odvzame bris nosu in žrela po postopku opisanem na spletni strani . Vzorec kužnin s spremnim listom  napoti v Laboratorij za viruse Inštituta za varovanje zdravja RS po predhodnem dogovorom z virologom v pripravljenosti (telefon: 01 4342 613). Vzorce kužnin pošiljamo v transportnih gojiščih za viruse (približno 2 ml). Če virusnega gojišča nimamo na voljo, se pred odvzemom vzorca posvetujemo z virologom Laboratorija za viruse.

5.         Zdravnik oceni potrebo po bolnišničnem zdravljenju.

Bolnika, ki NE potrebuje zdravljenja v bolnišnici, zdravnik:

  • pouči o načinu prenosa virusa influence;
  • mu svetuje, da ostane doma, dokler obstaja možnost prenosa na druge ljudi t.j. prvih sedem dni bolezni, po potrebi še dlje, če simptomi/znaki vztrajajo;
  • mu svetuje, da si pogosto umiva roke z vodo in milom – roke naj si umije vsakič, ko jih ob kihanju, kašljanju ali smrkanju onesnaži z izločki dihal;
  • ob kihanju, smrkanju in kašljanju naj si pokrije usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga po uporabi odvrže v koš za smeti;
  • ne deli jedilnega pribora, kozarcev z drugimi osebami oz. česarkoli, kar je onesnaženo s slino in drugimi izločki dihal;

V primeru, da bolnik potrebuje bolnišnično zdravljenje,

  • se zdravnik NAJPREJ posvetuje z infektologom v območni bolnišnici ali na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, Ljubljana (telefon: 01 522 87 16) in bolnika po dogovoru z infektologom napoti na bolnišnično zdravljenje.
  • Pri bolnikih, ki jih napoti v bolnišnico, vzorcev kužnin zgornjih dihal zdravnik osnovnega zdravstvenega varstva ne odvzame – odvzem bo potekal v bolnišnici. Poskrbimo za ustrezno zaščito oseb, ki bodo bolnika prepeljale v bolnišnico.
  • Po sprejemu v bolnišnico se bolnika namesti v sobo za izolacijo ali kohortno izolacijo. Zdravstveno osebje uporablja osebno varovalno opremo in izvaja ustrezne higienske ukrepe. Ob postopkih, kjer nastaja aerosol, se uporablja zaščitna maska FFP3.
  • Infektolog oz. lečeči zdravnik v bolnišnici poskrbi za odvzem kužnin za potrditev okužbe z novim virusom prašičje influence A H1N1 in izključi druge možne povzročitelje akutne okužbe dihal. Za izključitev so potrebne naštete mikrobiološke preiskave: kultura izmečka na patogene bakterije, hemokultura, serološke preiskave in/ali verižna reakcija s polimerazo na bakterije Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnetii, legionele ter viruse: adenovirus, respiratorni sincicijski virus in še druge preiskave po presoji lečečega zdravnika.

Read Full Post »

Osnovno vprašanje, ki se postavlja v tej fazi je, kako hitro se bo virus razširil v posamezni državi. Poleg širitve je pomembna tudi stopnja smrtnosti, ki je trenutno še nizka.

Slovenski pandemski načrt pravi takole:

Nacrtovanje obsega zdravstvene oskrbe v primeru pandemije gripe je težavno, ker ne moremo vnaprej predvideti kraja, casa in obsega njenega pojava. Pomagamo si z matematicnimi modeli, ki kot izhodišce uporabljajo izkušnje iz preteklih dogodkov. Z matematicnimi modeli je mogoce opredeliti možne ucinke bodoce pandemije gripe. Ce kot izhodišce vzamemo britanski vzorec, ki predvideva, da bo obolelo 25% populacije ter nacrtujemo, da bo bolnišnicno zdravljenje potrebovalo 0,55% ljudi in da bo smrtnost 0,37% , dobimo podatke, ki so navedeni v tabeli, ki kaže število obiskov pri osebnem zdravniku, preglede v službi nujne medicinske pomoci, hospitalizacije in smrti.

Articles:

Read Full Post »

Potem vas na letališču Brnik ne bo pričakal zdravstveni delavec in vas vprašal po vašem zdravju ter vas prosil za nekaj osnovnih podatkov.Če ste bili v Mehiki, boste najmanj začudeni.

Zato se lahko samozaščitno vedete sami – če ste bolni, pokličite zdravnika in se posvetujte z njim. Obenem ne hodite v službo, otrok ne pošiljajte v šolo, ne hodite ven itd.

V naslednjih dneh ne vabite na obisk prijateljev – če se bo izkazalo, da ste vendale okuženi, vam bodo to hudo zamerili, saj prihaja do okužb med ljudmi tudi v Evropi. Minimalizirajte tudi obiske trgovin, kina ipd. Po 7 dneh bo jasno ali je bil alarm odveč.

Tole pa so podatki o okuženosti za Mehiko:

Distribución de los casos en el país
ESTADOS CASOS DEFUNCIONES
Distrito Federal 289 13
Estado de México 61 4
San Luis Potosí 42 0
Hidalgo 27 0
Tlaxcala 16 1
Baja California 11 0
Aguascalientes 5 0
Chihuahua 4 0
Colima 3 0
Guerrero 3 0
Chiapas 2 0
Durango 2 0
Puebla 2 0
Querétaro 2 0
Guanajuato 1 0
Michoacán 1 0
Oaxaca 1 1
Veracruz 1 0
Totales 473 19

Casos acumulados hasta las 20:20 hrs. del día 02 de mayo del 2009.

Read Full Post »

pandemic-leve-5

Peta faza nevarnosti pandemije – v vsaj dveh državah ene WHO regije mora biti potrjen  prenos virusa s človeka na človeka. Čeprav večina držav v tej fazi še ni prizadeta, je razglasitev 5. stopnje nevarnosti znak, da je grožnja  pandemija izredno velika, ter da<državam in posameznikom ostaja malo časa za dokončanje priprav nanjo.

Za ta nivo ima slovenski pandemski plan pripravljene naslednje ukrepe:

FAZA 5

• Povecati obseg epidemiološkega spremljanje pri osebah, ki so potovale na ogrožena obmocja

• še bolj intenzivna izmenjava podatkov zlasti s sosednjimi državami

• Sprotno obvešcati zdravstvene delavce regije o epidemioloških in klinicnih podatkih.

• Oceniti tveganje za prenos

• Spremljanje in analiza podatkov:

– oštevilu in obsegu bolnišnicnega zdravljenja zaradi okužb dihal,

– o pojavu povecanega števila okužb dihal pri zdravstvenih delavcih

– splošni tedenski umrljivosti

– druge epidemiološke podatke, ki bodo indikatorji izbruha v doloceni kohorti (npr. šolarji –

odsotnost iz šol, starejše osebe – obolevnost v domovih za starejše itd.)

– izdelali sistem zaznave bolnika, sumljivega na gripo, povzroceno s pandemskim podtipom

na lokacijah kot je mednarodno letališce Brnik in pristanišce Koper

• Posodobitev definicij, navodil, obrazcev in algoritma

več >>


Read Full Post »

Index of useful ideas:

Read Full Post »

In the event of pandemic influenza, businesses will play a key role in protecting employees’ health and safety as well as limiting the negative impact to the economy and society. Planning for pandemic influenza is critical. To assist you in your efforts, the Department of Health and Human Services (HHS) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) have developed the following checklist for large businesses. It identifies important, specific activities large businesses can do now to prepare, many of which will also help you in other emergencies.

Here you will find a business pandemic influenza checkliste >>

Read Full Post »