Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pandemski plan’

Osnovno vprašanje, ki se postavlja v tej fazi je, kako hitro se bo virus razširil v posamezni državi. Poleg širitve je pomembna tudi stopnja smrtnosti, ki je trenutno še nizka.

Slovenski pandemski načrt pravi takole:

Nacrtovanje obsega zdravstvene oskrbe v primeru pandemije gripe je težavno, ker ne moremo vnaprej predvideti kraja, casa in obsega njenega pojava. Pomagamo si z matematicnimi modeli, ki kot izhodišce uporabljajo izkušnje iz preteklih dogodkov. Z matematicnimi modeli je mogoce opredeliti možne ucinke bodoce pandemije gripe. Ce kot izhodišce vzamemo britanski vzorec, ki predvideva, da bo obolelo 25% populacije ter nacrtujemo, da bo bolnišnicno zdravljenje potrebovalo 0,55% ljudi in da bo smrtnost 0,37% , dobimo podatke, ki so navedeni v tabeli, ki kaže število obiskov pri osebnem zdravniku, preglede v službi nujne medicinske pomoci, hospitalizacije in smrti.

Articles:

Advertisements

Read Full Post »

Danes je bil objavljen pandemski načrt Republike Slovenije z izračunom smrtnosti ob pandemiji gripe (šlo je za modeliranje posledic okužb s ptičjo gripo, ki je bila, kot je videti trenutno, bolj smrtna). Na kratko:

  • načrt predvideva, da bo obolelo 25% Slovencev – 500.000 ljudi
  • 50.000 ljudi bo obiskalo zdravnika
  • v bolnišnici bo sprejetih 2.750 pacientov (0,55%)
  • umrlo jih bo 1.850 (0,35%)

POZOR – to so simulacije narejene za primer pandemije ptičje gripe, kjer je bila smrtnost (vsaj po zadjnšnjih podatkih) zelo visoka. V ZDA za posledicami običajne gripe umre 36.000 ljudi, če isto razmerje velja tudi za Slovenijo, pomeni da vsako leto za posledicami gripe umre 240 prebivalcev. Po scenariju ptičje gripe bi se smrtnost povečaka 7,7-krat. Ker pa bo virus verjetno manj smrtonosen, bo tudi smrtnost manjša.

Pandemski načrt pravi takole:

Zdravstvena oskrba v primeru pandemije gripe

Nacrtovanje obsega zdravstvene oskrbe v primeru pandemije gripe je težavno, ker ne moremo vnaprej predvideti kraja, casa in obsega njenega pojava. Pomagamo si z matematicnimi modeli, ki kot izhodišce uporabljajo izkušnje iz preteklih dogodkov.


Z matematicnimi modeli je mogoce opredeliti možne ucinke bodoce pandemije gripe. Ce kot izhodišce vzamemo britanski vzorec, ki predvideva, da bo obolelo 25% populacije ter nacrtujemo, da bo bolnišnicno zdravljenje potrebovalo 0,55% ljudi in da bo smrtnost 0,37% , dobimo podatke, ki so navedeni v tabeli, ki kaže število obiskov pri osebnem zdravniku, preglede v službi nujne

medicinske pomoci, hospitalizacije in smrti.

model-smrtonosti

Glede na trajanje in valove pandemije so seveda izracuni bolj komplicirani in presegajo vsebino

tega nacrta. Koordinacijske skupine na regijah te izracune, pripravljene v regijskih Zavodih za

zdrastveno varstvo, uskladijo in jih uporabijo kot osnovo za svoje delovanje.

Zdravstveni zavodi bodo ob pandemiji gripe izredno obremenjeni. Zato v sodelovanju z regionalnim Zavodom za zdravstveno varstvo usklajujejo delovanje in predvidijo delo v primeru pandemije predvsem z vidika:

  • obravnave povecanega števila bolnikov,
  • izvedbe cepljenja velikega števila ljudi,
  • oskrbe s protivirusnimi zdravili,
  • velike obremenjenosti osebnih zdravnikov in službe nujne medicinske pomoci,
  • pomanjkanja postelj v bolnišnicah, posebej postelj intenzivne terapije ter
  • izpada zdravstvenih delavcev zaradi obolelosti.

Delovanje zdravstvenih zavodov ob pandemiji gripe temelji na osnovnem nacrtu delovanja zdravstvenih zavodov za delo v primeru nesrec vecjega obsega ali katastrof, ki ga morajo prilagoditi specificnostim pandemije gripe.

Vir: Min. za zdravstvo

Read Full Post »